go go beach 2019
LÆSEVEJLEDNING

Alle nye klasser screenes i skoleårets begyndelse for stavning, læseforståelse, ordforråd og læsehastighed. Vi vurderer alle resultater og tilbyder efterfølgende støtte til elever med behov. Du kan også selv henvende dig, hvis du oplever problemer med læsning eller stavning.

Det kræver gode læsefærdigheder at være studerende, og gode og effektive læsestrategier kan hjælpe dig både i gymnasiet og på senere studier. At kunne kommunikere godt på skrift er ligeledes vigtigt for et godt studieforløb.

Læsevejlederens opgaver

– At gennemføre screening af den enkelte klasse ved skoleårets start

– At støtte elever med dyslektiske problemer

– At medvirke til at timerne fungerer tilfredsstillende

– At tilbyde elever med specifikke behov særligt tilrettelagte undervisningsforløb

– At samarbejde med lærerne om faglig læsning og skrivekompetencer

– At samarbejde med andre vejledere og sørge for tilbagemeldinger om de enkelte elever

 

IT-rygsæk til ordblinde
Hvis det viser sig, at du er ordblind kan vi søge SPS støtte, til en IT-rygsæk. Med en IT-rygsæk kan du få alle tekster læst højt.

Behov for andre typer hjælp?
Hvis problemet er andre typer af handicaps, kan vi også søge penge til studiestøttetimer, SPS eller sekretærhjælp.

På SSG tilbydes elever med særlige behov, muligheden for en anderledes eksamensafvikling.

I særlige tilfælde kan en elev tilbydes eksamensforhold, der afviger fra det normale. For eksempel kan elever med dokumenteret ordblindhed tilbydes forlænget tid til skriftlige- og mundtlige prøver. Andre forhold kan efter en konkret vurdering give anledning til en særlig afvikling af eksamen.

Ansøgning på baggrund af ordblindhed eller læsevanskeligheder bliver behandlet efter Struer Statsgymnasiums generelle retningslinjer. Anderledes begrundede ansøgninger behandles efter individuelle skøn.

Ansøgningsskema

 

SPS-ansvarlige for læsevejledning

 

 

Anne-Kirstine Johansen
97 85 43 00
29 38 45 82
Læsevejleder-Studievejleder-Dansk-Tysk
Rikke Verner Todbjerg Larsen
97 85 43 00
Læsevejleder- Latin-Oldtidskundskab-Tysk