HHX - prøver og eksamen

Eksamensudtræk

Udtræk af fag til eksamen foretages af undervisningsministeriet og meldes ud via lectio.

 

Praktiske oplysninger til eleverne i forbindelse med terminsprøve, skriftlig eksamen og årsprøver

Generelle oplysninger:

 • I skal møde SENEST 20 min. før start. Jeres navne står på bordet og hallen åbnes kl. 7.55.
 • Det trådløse netværk skal ikke de-aktiveres under eksamen, da I ellers ikke kan bruge de fælles printere og ordbøger.
 • Mobiltelefon SKAL under eksamen være slukket og ligge i tasken, som skal stå på gulvet.
 • Der må lyttes til musik som er på jeres C-drev på computeren, men ikke musik fra telefonen. Jeres høretelefoner skal være af en sådan art, at andre ikke vil kunne høre musikken. Der må ikke spilles computerspil på computeren under eksamen.
 • Under prøven skal der være fuldstændig ro. Hvis I ønsker pause under eksamen skal I række hånden op og en tilsynsførende vil følge jer ud. Ønsker I mere papir rækkes hånden op og en tilsynsførende vil henvende sig. Det samme gælder, hvis der er printerproblemer eller udskrivningsproblemer. Det er ikke muligt at komme ud at ryge i løbet af de skriftlige prøver.
 • Hvis I skriver på computer må I gerne selv have printer med. Inden prøvens start skal I have printet et prøveark ud. Danny vil være til stede og hjælpe, hvis der skulle opstå problemer. Der vil være ført strøm frem til samtlige borde. Det er muligt at printe ud på de fælles printere som skolen stiller til rådighed, så husk at have printerne installeret på jeres computere inden eksamen.
 • Ved eksamensstart skal I tjekke, at den korrekte opgave er udleveret.
 • Kommer I for sent til prøven, skal I have tilladelse af rektor eller rektors stedfortræder til at måtte deltage i prøven. Bliver I syge og ikke kan komme, skal I ringe til skolen tidligt om morgenen og meddele det. I skal så senere op til en sygeeksamen eller sygeårsprøve.
 • Husk at I skal hente ”Tryllehatten” og sidehovedet til skrive- og regneprogrammerne INDEN eksamen (disse hentes på skolens hjemmeside under ”Elev” og så ”IT”).

 

Praktiske oplysninger om selve opgaven:

 • Udfyld omslaget – gerne inden start af eksamen. Udfyld omslaget med de oplysninger, der står på den kulørte seddel på bordet – navn, elevnr. eksamen. IKKE med nummeret på bordet f.eks. B21.
 • I skal benytte det sidehoved, som Danny har sendt rundt med mail. Sidehovedet skal kun udfyldes én gang (husk at gemme på jeres forside).  Det betyder, at I skal printe ud på blankt hvidt papir, hvor sidehovedet med alle oplysningerne er på alle sider.  
 • Brug af hjælpemidler: hvis der er en delprøve 1 og 2, skal alle hjælpemidler lægges på gulvet under delprøve 1, da den er UDEN hjælpemidler. Der må kun må bruges hjælpemidler under delprøve 2.  Er der kun 1 prøve må der bruges hjælpemidler under hele eksamen.
 • Udskriv i god tid, da opgaven skal ligge klar ved eksamens sluttidspunkt, så I skal IKKE starte med at skrive ud ved eksamens sluttidspunkt. Hvis opgaven afleveres digitalt skal den være uploaded ved eksamens sluttidspunkt. Ræk hånden op og vagterne kommer og tjekker at opgaven er uploaded korrekt.
 • I skal skrive under på omslaget og på det sidste ark, herefter kan tilsynsførende hente opgaven.
 • Hvis I går før eksamen er slut skal det være stille og roligt og I må ikke tage jeres computer med ud til eksamen, men godt til terminsprøven. I må ikke gå de sidste 15 min. inden eksamen er slut.
 • Skal printeren bruges senere til eksamen, kan den på elevens eget ansvar stå i hallen, som selvfølgelig er aflåst.

HUSK: HVIS der snydes under eksamen, bliver man bortvist fra denne eksamen!

 

Gode råd til eksamen

 • en presset situation som så mange andre. Tænk på, at du har oplevet den mange gange og vil komme til det igen og igen og igen.
 • karaktererne er ofte de samme som til daglig.

Nervøsitet

 • som udgangspunkt en god ting. Genererer ekstra energi, ruster kroppen til en ekstraordinær indsats.
 • kan være negativ. Kroppen er i alarmberedskab. Hvis angsten tager over, er det ødelæggende for præstationen.

Eksamensplan

 • gør det uoverskuelige overskueligt.
 • del stoffet i mindre dele, lav eksamensnotater.
 • lav en kontrakt der er realistisk.
 • læs i kortere perioder. Beløn dig selv.
 • følg din sædvanlige rytme.
 • læs når du er oplagt (find ud af hvornår du læser bedst).
 • sov nok, hold ordentlig fri, spis sundt, drik meget – vand.
 • ingen distraherende momenter (høj musik mm.).
 • ved f.eks. sprog: læs højt, tal højt. Væn jer til at høre jer selv tale.
 • Se fremad – det er kun en overgang. Du kommer til at have masser af eksamener i dit liv.
 • Giv ikke op. Giv ikke slip. Snak med kammeraterne. Hvis du mister overblikket, kontakt studievejledningen ASAP.

Skriftlig eksamen

 • læs gamle opgaver igennem inkl. rettelser, kommentarer mm. Hvilke fejltyper plejer du at lave? Læs evt. hjælpe-ark fra læreren igennem dagen inden.
 • læs opgaven grundigt. Disponér tiden.
 • tag udgangspunkt i det, du kan og gå i gang.
 • Markér de steder du vil vende tilbage med f.eks. fed.
 • Sørg for, at der er tid til at læse korrektur.

 

Mundtlig eksamen

Forberedelse:

 • hav orden i dine notater (til forberedelsen).
 • hav en plan parat mht. forberedelsen (hvad vil du bruge tiden til?)
 • vær sikker på, at du forstår opgaven, inden du går ind til forberedelsen.
 • lav en disposition for din fremlægning.

24-timers prøve forberedelse:

 • udnyt at du har 24 timer.
 • hvis det er nødvendigt, så snak med kammerater.
 • vær velforberedt.
 • træn stoffet igennem mange gange.
 • udarbejd en velovervejet disposition.

Eksamen:

 • tag initiativet, virk overbevisende.
 • fremlæg din disposition og følg den.
 • forvent at eksaminator stiller spørgsmål (det skal han/hun).
 • forvent at censor tager notater under eksamen (det skal han/hun).
 • få en ordentlig begrundelse for karakteren. Lær af det!


Download jægepilot Søren Sørensens foredrag om at præstere under pres.

 

 

Praktiske oplysninger til eleverne ifm skriftlig eksamen og terminsprøver.

Regler og råd for brug af EDB ved skriftlige prøver.

 

25
maj
foto
Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse shared a photo.
23
maj
foto
Graduated!
23
maj
foto
Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse added 30 new photos — at Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse.
21
maj
foto
Har du en drøm om at arbejde i butik, på kontor eller indenfor handel? Så er der stadig ledige pladser på Struer Statsgymnasium!
Kontakt skolen for mere information
21
maj
foto
Eksamensstue

• Har du svært ved at forberede dig derhjemme?
• Bliver du distraheret af din familie eller din mobil?
• Vil du gerne forberede dig et hyggeligt sted?

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, så kig ind i Stuen og få noget moralsk opbakning af skolens vejledere og coaches.

Hvornår:
• Det finder sted mandag til fredag den 3/6-26/6 kl. 10-15

Sted:
• STUEN
20
maj
foto
Dagens glade IB-dimittender
20
maj
foto
Unge forfattere fra Struer udgiver hjemstavnslitteratur i samarbejde mellem gymnasium og kommune

Kulturklubben på Struer Statsgymnasium har med forfatter Marianne Jørgensen som inspirator skrevet og illustreret tekster om ungdomsliv i Struer Kommune. Det er blevet til antologien ”Struer Ungdoms Sløvsind”, som bliver udgivet i samarbejde med Struer Kommune den 24. maj kl. 19.30 under Teens Festival.

Eleverne i Kulturklubben på Struer Statsgymnasium har henover vinteren og foråret dyrket deres indre forfatterspire med ’hjemstavnslitteratur’ som ledetråd og bespænd. De har rodet hukommelsen igennem for erindringsbilleder fra Struer og omegn, de har skrevet og skrevet og mærket, at noget var godt nok til at beholde, mens andet måtte kasseres og skrives helt om. De har læst op for hinanden, de har finpudset og undervejs har de tænkt, om det hele nu gav mening at læse for andre end dem selv.

De unge skribenter har med andre ord været gennem hele den kreative proces, en forfatter gennemgår, før skriverierne bliver til skønlitteratur. Og nu er eleverne klar til at udgive antologien ”Struer Ungdoms Sløvsind”, et litterært portræt af livet i Struer Kommune set gennem ungdommens sanseapparat

Antologien bliver offentliggjort ved en reception med taler og oplæsning af eleverne selv fredag den 24. maj kl. 19.30 i Lydens Have som en del af arrangementet Teens Festival.

Et unikt og ærligt blik på Struer Kommune
Ideen til bogprojektet er opstået mellem Struer Statsgymnasium og Struer Kommune, som begge så en idé i at give forfatterspirerne det benspænd, at teksterne skulle tage udgangspunkt i oplevelser i Struer Kommune. Gymnasiet har stået for forløbet og undervisningen, mens kommunen har sørget for, at bogen bliver udgivet og får en officiel lancering.
Formand Lars Møller Pedersen fra Kultur- og Fritidsudvalget fortæller, at udvalget så en styrke for kommunen i at lade de unge fortælle om ungdomslivet i Struer anno 2019 i en litterær form.
”De unge forfattere giver os et helt unikt og ærligt blik på livet i Struer Kommune. Vi vil hele tiden gerne blive bedre til at forstå de unge og – gennem dem – det sted, vi bor. Det giver denne bog mulighed for. Jeg håber, at de unge forfattere til gengæld mærker, at vi fra kommunens side værdsætter dem som en stor ressource og giver kommunens skrivetalenter fortjent opmærksomhed ved at udgive denne bog. Jeg synes det er et fantastisk projekt at kunne være med til at realisere og jeg glæder mig til receptionen,” siger Lars Møller Pedersen.

Rektor for Struer Statsgymnasium, Mads Brinkmann, ser også frem til lanceringen af bogen.
”Jeg mener det er samskabelse i sin bedste form, når en kommune, der tager de unge seriøst, og et gymnasium med nogle dygtige og engagerede elever går sammen om et bogprojekt som dette. Kommunen får en unik mulighed for at fornemme, hvordan unge tænker om livet i Struer i 2019, men ikke mindst de unge selv får en masse læring ud af det, når Struer Kommune støtter og udgiver deres litterære arbejde på denne måde,” siger Mads Brinkmann.

Struer Ungdoms Sløvsind
Antologien giver læseren 86 siders levet ungdomsliv skrevet og illustreret af elever i Kulturklubben på Struer Statsgymnasium. Kulturklubben er et såkaldt ekstra-curriculært forløb – et undervisningstilbud uden for det almindelige skema, hvor eleverne deltager efter interesse og personlige ambitioner.

Bogen ”Struer Ungdoms Sløvsind” er en samling af ti elevers tekster om ungdomsliv i Struer Kommune. Teksterne er illustreret af to af eleverne – Heidi Johansen og Jonatan Rønsholdt. Eleverne er undervejs i forløbet blevet inspireret af forfatter Marianne Jørgensen og vejledt af gymnasiets dansklærere Christina Wisbech Liebum og Majurran Veethividangan.

”Struer Ungdoms Sløvsind” bliver ikke sat til salg, men bliver trykt til eleverne og andre parter i projektetm men vil også kunne lånes på Struer Bibliotek eller læses på Struer Museum.

I antologien kan du læse:
Måger, blæsevejr og søndagsbilister af Amanda Gasberg Døj
Struer er: af Anna Kathrine Ploug Sørensen
At være flyttet til Struer, Vestjylland af Charlotte Otkjær Sørensen
En by man ikke kan tisse fra af Anna Søndergaard Gundtoft
Struer af Heidi Maria Johansen
Mit hjem, min by, min vejviser af Heidi Maria Johansen
DEN SIDSTE MAKREL af Jonatan Rønsholdt
Hjem, kære hjem af Marianne Maul
FEM ER ET GODT TAL, BORTSET FRA NÅR MAN SKAL DANNE PAR
af Luna Isabella Dolcerocca
Begivenheder i Struer og omegn af Maibrit Elin Grandal Sognstrup
Guide over Struer af Maibrit Elin Grandal Sognstrup
Året drejer som et hjul af Nora Wærn von Holstein-Rathlou

Kontakt
Formand Lars Møller Pedersen, Kultur- og Fritidsudvalget i Struer Kommune,
Tlf. 60 75 74 29 / lmp@struer.dk
Rektor Mads Brinkmann, Struer Statsgymnasium, tlf. 24 27 69 20 / mbp@stgym.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Christian Møller Nielsen, Struer Kommune,
40 83 77 87 / cmn@struer.dk
17
maj
foto
Årets første IB student: Mischa Wehlast Honoré
Fælles billede fra venstre: Mischa Wehlast Honoré, Julie Nørholm Thomsen, Caroline Würtz Gammelmark og Summer Louise Graham
Tillykke til de nye studenter!
Kontakt

Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2, DK-7600 Struer
Tlf. 97 854300
struer-statsgym@stgym.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag - onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 14:00
ean-nr.: 5798000558236
CVR.nr. 29548358